Gjøstein Foto
.......... Christian Herheim begynte etter læretida si som fotograf i 1938 hjå Gjøstein Foto, Voss. Han vart leiar av forretningen, fram til han starta eigen forretning, Herheim Foto, med atelier i Vangsgate på Voss i 1956. Christian Herheim døydde i 1995. Forretningen vart overtatt av sonen Kjell Erik Herheim. Med fylgde arkiva etter Gjøstein Foto (1946-1956) og Christian Herheim (1956- )

SPONSORAR

Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
15/03/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger