Skredegaard, Ole
(1914-) portrett

Kommentar:
Født i Vaale i Vestfold 26. mai 1914. Son av gardbrukar Ole Skredegaard og Randi Holtegaard. Gift 1948 med Borghild Lunde, dotter av Ingebjørg og Halvard Lunde, 2 døtre. I lære hjå fotograf Per Braaten på Voss i 1928. Etter fire år i lære tok han svennebrev og to år senere mesterbrev. I 1937-38 kjøpte Braaten Mimmi Jansen fotoforretning (ettablert 1895). I 1946 kjøpta han og vart styrar av forretningen etter avdøydde fotograf Per Braaten og enkja hans.
I 1988 gav Skredegård alt foto- og atelierutstyret sitt til Voss Folkemuseum. Gåva inneheldt mellom anna fotoutstyr frå slutten av 1800-tallet og fram til 1988. Fotoarkivet hadde Skredegård enno hjå seg i 1988, med alle som har vært fotografert av han sidan 1940.

Virkestad :
ca 1937 - ca1988 : Voss

Kjelder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Horda Tidend 08.01.1988
Hordaland 16.04.1988

Samlingar:
Voss FolkemuseumSPONSORAR

Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
23/05/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger