Herheim, Kjell Erik
Son av fotograf Christian Herheim. Gift 1975 med Marja-Lisa Joukainan. Kjell tok til å jobba fast i faren sin butikk i 1972, som ferdigutdanna fotograf. Han overtok drifta då faren fekk slag i 1980. Med fylgde arkiva etter Gjøstein Foto (1946-1956) og Christian Herheim (1956- )

Virkestad :
1972-: Voss

Kjelder:
Avisa "Hordaland" 27/2-2003
Avisa "Hordaland" 19/7-2003

SPONSORAR

Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
15/03/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger