Wathne, Johannes Martinius
(1883-)

Kommentar:
Født i Stavanger 5. desember 1883. Son av skipskaptein Johan Jacob Fasting Wathne (1852-1913). Gift 1) i 1878 med Bolette Amalie Johansen (5.12.1858-), 2) med Synnøve Pedersen. Utvandra 8 juli 1903 frå Bergen til USA (oppgav då at han var ugift).

Virkestader:
1900 ca-0000: Voss
0000-1903: Bergen

Kjelder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

SPONSORAR

Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
26/02/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger