Falkenberg, Anna Dorothea, f. von der Fehr
(1874-) portrett

Kommentar:
Født i Bergen 26. april 1874. Dotter av fotograf Johan v. d. Fehr og Helchine Magdalene Eckhoff. Gift ca. 1898 med ingeniør Andreas Fredrik Falkenberg (13.3.1875-), 3 born. Opplært hjå faren, starta saman med systera Charlotte Rebekka fotografatelier på Voss i 1891 under navnet "Søstrene v. d. Fehr", og dreiv dette til ho gifta seg.


Systera Charlotte fortsatte ei tid på Voss, sannsynligvis saman med broren Johan, som overtok firmaet, giftet seg så, og flytta til Odda der ho fortsatte som fotograf. Johan v. d. F. dreiv firmaet til sin død i 1917, og det vart deretter overtatt av Per Braaten. Platearkivet vart øydelagt av tyskarane si bombing i 1940.

Virkestader:
1891-1898: Vossevangen
1898 ca: Bergen

Kjelder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980


SPONSORAR

Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
15/03/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger