Braaten, Margit
(1895-1946)

Kommentar:
Født på Gol 14/6-1895. Dotter av Syver A. Viljugrein og Ambjørg K. Tuv. Gift 1917 med fotograf Per Braaten. Arbeidet i fotograffaget sidan 1917, overtok ved mannens død 26.9.1944 hans fotograffirma samt "Voss Tobakk & Konfektforretning". Margit døydde brått av hjerneblødning 1/8-1946, 51 år gamal, og samme år vart firmaet seld til Ole Skredegaard.

Virkestader:
1917-1946: Voss

Kjelder:
Avisa "Hordaland" : 7/8-1946
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980


SPONSORAR

Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
15/03/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger