Kvarme, Gurine Berthine
(1871/72 - 1913)

Gurine Berthine Kvarme var født 1871 i Vinje i Vossestranden.
Det er mogeleg at B.G. Kvarme overtok etter Anton Tellefsen på Voss. UBBs har eit portrett som er signert på framsida med "A. Tellefsen" og på baksida (med gummistempel) både med "A. Tellefsen" og "B.G. Kvarme".

Ved folketeljinga 1900 for Voss er det nemndt tre fotografar. Desser var : Johan v.d. Fehr, A.Tellefsen, og Gurine Kvarme. Ho var då busett på Lekve, Voss.
Ho døydde på Voss 8. august 1913, og er i kyrkjeboka ført som ugift fotograf, med bustad Vangen. Ho vart gravlagd/jordfesta 14/8-1913.
 
 
Dødslysing som stod i lokalavisa "Hordaland"
Virkesteder:
1900 ca- 1913 : Voss

Kjelder:
Avisa "Hordaland" 9/8-1913 og 13/8-1913

SPONSORAR

Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
15/03/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger