Neuhaus, Christian Rasmus
(1833-1907)

Kommentar:
Dansk fotograf, opprinneleg glarmester (glassmester). Neuhaus var truleg sjølv medlem av "den danske Fodgjænger Expedition" da dei la ut på ein vandring gjennom Norge i 1890. Saman med grosserer og fotograf F.C.C. Mottlau fotograferte han vandringa som vart leia av direktør Ritter fra København. Resultatet vart ein serie på 18 bilete med danske turistar i norsk landskap. Telta og bagasjen vart frakta med eigne hestevogner slik at fotgjengarane kunne få ein behageleg mosjonstur der dei vandra gjennom Valdres med eigen "drummer-boy" som på ein militær utmarsj. Turen gjekk over Filefjell til Lærdal, vidare med båt til Gudvangen og fortsette med vandring over Stalheim til Voss. Om dei gjekk heilt til Bergen, eller tok den smalspora Vossebanen er uvisst, men turen enda der.

Virkestader:
1890: Bergen
1890: Filefjell
1890: Gudvangen
1890: Voss
1890: Valdres
1890: Lærdal

Samlingar:
Robert Meyer Collection


SPONSORAR

Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
15/03/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger