Herheim, Christian

(1913-1995) portrett

Kommentar:
Født på Vossestrand. Son av skomakar Lars S. Herheim og Synneva Herheim. Gift i 1939 med Agnes Lirhus, dotter av Brita og Knut Lirhus. 3 sønner og 2 døtre. 4 års læretid hjå Mimmi Jansen, Voss. Svennebrev 1954, håndv.brev 1956. Begynte etter læretida som fotograf i 1938 hjå Gjøstein Foto, Voss. Var leiar av forretningen fram til starten av Herheim Foto og egen forretning med atelier i Vangsgate på Voss 1956. Forretningen modernisert i mars 1973. Christian Herheim døydde i 1995. Forretningen vart overtatt av sonen Kjell Erik Herheim. Med fylgde arkiva etter Gjøstein Foto (1946-1956) og Christian Herheim (1956- )

Virkestad :
1956-0000: Voss; Vangsgata

Kjelder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)


Avisa "Hordaland" 27/2-2003


SPONSORAR

Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
15/03/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger