Fehr, Herman Henrik Johan Johansen v. d.
(1861-1913)

Kommentar:
Født i Bergen 26. desember 1861. Son av fotograf Johan v. d. Fehr og Helchine Magdalene Eckhoff. Gift med Cecilie Susanne Fleischer (1868-), dotter av hotelleigar Fredrik Lütte Fleischer. Opplærd av faren, fotograferte ei tid på Voss, og overtok for ei tid faren sitt atelier i Bergen. Var muligens ei tid på Voss i slutten av 1890-åra, før han i 1898 gav opp fotograferinga og vart hotelleigar i Aurdal i Valdres. Herman døydde i Valdres 7. oktober 1913.

Virkestader:
1887 ca-1898: Vossevangen
1887 ca-1898: Bergen

Kjelder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

SPONSORAR

Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
15/03/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger