Museum

HARDANGER OG VOSS MUSEUM

VOSS KRIGSMUSEUM PÅ KLØVE

David Gjøstein har gjennom mange år bygd opp eit lite, men imponerande museum på Kløve, Voss.
Her har han samla mange ulike gjenstandar og dokumentasjon frå krigsåra på Voss.
Her er avisartiklar, bilete, ulike dokument, våpen, uniformer, radioar og mykje meir.

Adresse : Kløveshagane 7, 5700 Voss
Faste opningstider : Nei
Kontakt eigar David S. Gjøstein : Tlf. 91375074 / 56515216
 

SPONSORAR
Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
01/07/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger