VOSS
Poståpneri - Voss (Hordaland)
Opprettet :
Nedlagt :
VAASS poståpneri, i samme prestegjeld, Hardanger og Vaass fogderi, under Bergen postdistrikt.:
Det finst ikkje bekreftelse på opprettinga som poståpneri. I historia er Vaass nemnd som poståpneri alt kort tid etter Postverket vart oppretta i 1647.

I "Forklaring til Pontoppidans kart 1785" er staden og nemnd som poståpneri. I fyrste postale fortegnelse 1808 over poststader som skal få nytt segl grunna skifte av konge (Christian VII døydde 1808, Frederik VII tok over). I ein fortegnelse frå 1816, er namnet skrive VOSS.

Poståpneriet vart ved Kgl.res. 14.6.1890 opphøga til POSTKONTOR frå 1.7.1890 v/Sirk. 19, 21.6.1890.

Ved omorganisering av postnummersystemet frå 1.10.2000 fekk postboksnr 1--199 tildelt postnr 5701 VOSS, postboks 200--439 postnr 5702 VOSS, mens postboksnr 440--629 fekk nytt postnr 5703 VOSS.

Poststaden nytta fyrst 3-rings nummerstempel nr 344. Det fyrste datostempel av 1-rings type, truleg med steinskrift bokstavar, vart sendt den 20.1.1859.

(5700)
Poståpnarar/postmeistraer/postsjefar:
Dei tidlegaste tenestemenn er ikkje kjent.
Ein timeseddel frå 1834 er attestert av Grytt (?), som muligens var poståpner då.
Landh. Sebastian Jersin 1.1.1852.
Skolelærer O. Kindern (Kindem?) 1.12.1865.
Sakfører Max Skagen 1.7.1875.
Boktrykker Berthel Johannesen 15.8.1881. Vart postmeister 1.7.1890 (f. 1844).
Posteksp.III Nils Bjørn Nilssen kst. 1.6.1900 (f. 1874).
Feltpostmeister Fredrik Martin Hansen 1.9.1900 (f. 1866). Under tjenestefri i 6 mndr fra 24.11.1902 med posteksp. Leif Falch som midlertidig styrar (f. 1877),
og under tjenestefri i 2 mndr fra 20.8.1909 og i 4 mndr fra 1.7.1910 ved posteksp. Anna N. Hansen (f. 1881) og i 3 mndr frå 25.11.1921 med posteksp. Anton Eldrup (f. 1884) som midlertidig styrar..
Fredrik Martin Hansen endra etternavn i dette tidsrom til Kjær, og han overtok igjen fra 28.1.1922. Fredrik Martin Kjær hadde tjenestefri i 3 mndr frå 1.2.1924, og likt i 6 mndr frå 1.10.1924 og i eit år frå 1.10.1925 med posteksp. Ivar Eriksen Væthe (f. 1888) som midlertidig kst. styrar.
Postmeister Johannes Bjerkan 1.5.1927 (f. 1877).
Posteksp. Ivar Eriksen Væthe igjen under ledigheit i november 1936.
Postfullm.II Frantz August Herwander 1.12.1936, tiltrådt 1.2.1937 (f. 1882) med posteksp. Ivar E. Væthe (f. 1888) som midlertidig styrar. Likeledes under ledighet fra 1.6.1937.
Posteksp. Ivar Eriksen Væthe tilsett 1.10.1937 (utnevnt 1.7.1943) med postfullm. I Ingolf Livang (f. 1903) som styrar under sjukdom frå 23.1.1953 og under ledighet frå 7.3.1953 (f. 1903).
Postfullm.I Olav Mo 1.5.1954 8f. 1895).
Avd.sjef Paul Gerhard Fromholtz 1.1.1966 (f. 1917).
Driftsleder Nils Larsson Mugaas 1.11.1984 (f. 1923).
Postsjef Nils Larsson Mugaas 1.11.1984--1992.
Postsjef Anders Draugsvoll 1.4.1993.
Postsjef Asle Andreas Nilsen 1.7.1996.
Postmester Irene Forthun Tyssen 1.6.1998.

Dei fyrst kjende årlege postopnarlønningar var i 1852 18 Spd., i 1866 70 Spd., i 1869 100 Spd., i 1878 kr 600,-, i 1880 kr 720,-, i 1884 kr 800,-, i 1889 kr 1.000,- og fra 1890 kr 1.200,-.
 
Kjelde : Postmuseet

SPONSORAR

Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
23/05/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger