Hamlagrø
Poståpneri 
Oppretta : 1920-07-01
Nedlagt : 1961-09-30
HAMLAGRØ poståpneri, i Kvam herred, Hordaland fylke, under Bergen postktr., i landpostbudruten 4410 Dale i Bruvik -- Bergsdalen -- Hamlagrø, vart oppretta den 10.7.1920 med virke kvart år i tida 20.6.--30.9. I juli og august vart posten frakta med bil. Sirk. 38,19.7.1920.

Poståpneriet HAMLAGRØ vart lagt ned frå 1.10.1961. Sirk. 35, 23.10.1961. Ny postadresse: 5277 BULKEN.
kjelde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981. Postmuseet.

Datostempel av sveitsertypen med lukka stjerne vart tilsendt ved opprettinga.

Poståpnarar:
Hotellbestyrar Ingeborg Kinsarvik kst. 10.7.1920 (f.1873).
Ragnhild Seim 20.6.1945 (f.1904).

I 1920 var lønn for postarbeid betalt med kr 25,- pr sesong + kr 60,- pr mnd for transport mellom poståpneriet og bilruta sitt endepunkt ved Hamlagrøvatnet. Kr 120,- pr år.

SPONSORAR

Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
01/07/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger