Bulken
Poståpneri - Voss (Hordaland)
Oppretta : 1885-08-10
Nedlagt : 1997-09-14
BULKEN poståpneri, på jernbanestasjonen, i Voss herred, Hardanger og Voss fogderi, Søndre Bergenshus amt, under Bergen postktr., vart oppretta ved Kgl.res. av 22.11.1884, 13.7. og 10.8.1885 med virke frå 1.10.1885. Sirk. 21, 22.9.1885.

Navnet vart frå poststedsfortegnelsen av 1898 skrive BOLKEN.

Frå 1.5.1907 igjen endra til BULKEN. Sirk. 25, 30.4.1907.

Frå 1.7.1907 vart poståpneriet lagt under Voss postktr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Frå 1.4.1927 under Bergen postktr. Sirk. 12, 26.3.1927.

Frå 1.7.1953 igjen lagt under Voss postktr. Sirk. 17, 20.6.1953.

5277 BULKEN er lagt ned frå 15.9.1997. Ingen endring i postadressa etter nedlegginga. Sirk. 24, 11.9.1997.

Ved etablering av nye poststadsgrupper vart postopneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fekk frå 1.1.1977 status som postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type vart levert ved oppr.ettinga.  Det samme med tekst Bolken i 1890, og i 1907 tilsendt datostempel av sveitsertypen med lukka stjerne med tekst Bulken.

(5277)
Poståpnarar/styrarar:
Stasj.form. Anders Johnsen 1.10.1885 (f. 1853). Under tj.fri 6 mndr. fra 15.8.1899 med telegrafist Kambo som midlt. styrar.
Stasj.eksp. Nils Væhle 11.7.1904.
Telegrafst Olai Liland midlt. 1.9.1914.
Stasj.mester G. A. Johansen 14.9.1914 (f. 1879).
Stasj.mester Johannes Næss 1.11.1941 (f. 1918). Under sjukefråvær i 1945, 1954 og 1957 dekka av vikarar.
Torbjørg Finnerud midlt. 1.2.1959, kst. 1.4.1959, fast 1.7.1960 (f.1924).

Dei fyrste årlige postopnarlønningar:

1885 1889 1891 1894 1898 1904 1912 1913 1914 1916
Kr 80 140 140 200 250 350 400 450 500 700

Frå 1.7.1917 vart det ellers gjeve eit midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønna.
 
Kjelde : Postmuseet 

SPONSORAR

Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
23/05/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger