Ålvik
Feltpoståpneri - Kvam (Hordaland)

Opprettet : 1919-11-16
Nedlagt :
AALVIK feltpoståpneri vart oppretta frå 16.11.1919 i staden for det tidligare Feltpostkontor nr 19. Sirk. 63, 22.11.1919.
Iht rettskrivingsreforma av 1917 vart namnet heretter skrive ÅLVIK feltpoståpneri.

ÅLVIK feltpoståpneri vart 1.7.1924 omgjort til fast poståpneri. Sirk. 11, 22.5.1924.

Frå 1.2.1958 vart poståpneriet lagt under Norheimsund postkontor. Sirk. 31, 19.11.1957.

Frå 1.4.1973 lagt under Voss postområde. Sirk. 41, 13.11.1972.

Ved etablering av nye poststadsgrupper vart postopneriet frå 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fekk frå 1.1.1977 status som postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5614 ÅLVIK vart lagt ned frå 28.5.1998 og samtidig omgjort til postfilial. (Melding ved stempelretur til Postmuseet.)

Ved omorganisering av postnummersystemet fekk postboksadressatane under postkontoret 5614 ÅLVIK tildelt postnr 5605.

Postopneriet nytta truleg det tidligare utsendte 2-rings stempel.

(5614)
Handelsbest. Olav Øistesø 16.11.1919.
Anna Øistesø (Varberg) kst. 1.5.1929 (f. 1903).
John Rude Bjørke midlertidig frå 1.7.1957, kst. 1.10.1957 (f. 1918).
Poståpner Wilhelm Joramo midlertidig frå 1.10.1960 (f. 1917). Han var poståpner på Samuelsberg i Troms.
Brita Heradstveit kst. 1.2.1962 (f. 1929).
Poståpner Kari Flesland 1.7.1968 (f. 1915).
Posteksp.D Brita Heradstveit Tveit 1.10.1982 (f. 1929).
Gro Hallanger 1.11.1992.

SPONSORAR

Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
28/11/2023
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger