Brekkhus
Poståpneri - Voss (Hordaland)
Oppretta : 1894-07-01
Nedlagt : 1973-11-30
BREKKHUS poståpneri, i Ævanger herred, Hardanger og Voss fogderi, under Bergen postktr., vart underholdt frå 1.7.1894, med 2 gonger i veka bipostrute til/fra Ævanger poståpneri. Sirk. 17, 12.7.1894.

Poståpneriet vart frå 1.7.1953 lagt under Voss postktr. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststadgrupper vart poståpneriet omgjort til underpostktr. frå 1.11.1973. Sirk. 41, 31.10.1973.

5276 BREKKHUS vart lagt ned frå 1.12.1973. Ny postadresse: 5275 EVANGER. Sirk. 46, 22.11.1973.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerna nederst vart levert ved opprettinga.

(5276)
Poståpnarar/styrarar:
Simon Johnsen Brækhus 1.7.1894 (f.1865).
Tlf.styrar og gardbr. Endre S. Brækhus 20.1.1935 (f.1897, død 30.7.1957).
Guri Brekkhus midlt. 30.7.1957.
Sigmund Brekkhus 1.10.1957 (f.1931).

Årlig poståpnerlønn var i 1894 kr 80,-, i 1908 kr 150,- og i 1917 kr 200,-.
Frå 1.7.1917 vart det ellers gjeve eit midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønna.
 
Kjelde : Postmuseet

SPONSORAR

Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
23/05/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger