Tillung
Gardsnummer/Farm No. : 222
 
 
Kjelde/Source :
Vossaboki, Band 4 ; side/page : 376
 
Fortsettelse  - opplysningane er henta frå boka "Norske Gardsbruk"  (P:M. Bye & co, 1963) , og noværande eigarar (bruk 3) :
 
Gnr.222, Bnr.1
Tillung
Garden har vore i ætte frå 1881, då Rognald N. Fjellby kjøpte han av arvingane etter Eirik Ivarson Tillung.
Eigarar :
Rognald N. Fjellby
Born :
Guri, gift med Lars I. Helland Tillung.
Deira son, Nils L. Tillung, tok over gardsdrifta etter bestefar sin i 1931.
Nils vart gift 1937 med Josefine M. Skutle.
Born :
Gudrun (f.1938)
Leiv (f.1940)
Sverre (f.1946)
 
Gnr.222, Bnr.2
Tillung
Eigarar :
Jon Hønsi kjøpte garden i 1912 av Per Eltrevåg.
Jon var gift med Turid f.Fosse.
Deira son, Jens Tillung, gift 1943 med Kari Hæve, tok over gardsdrifta i 1947.
Born :
Turid-Marie (f.1944)
Johannes (f.1948)
Norvald (f.1959)
 
Gnr.222, Bnr.3
Tillung
Eigarar :
Helge Steine kjøpte garden i 1902 av Lars Mørkve.
Helge sin son, Olav H. Tillung, overtok deretter gardsdrifta.
Olav vart gift med Anna f.Væleslien.
Deira son, Helge Tillung (f.1917), overtok gardsdrifta etter faren i 1958. Han vart gift 1946 med Anna Sæd.
Born :
Alvhild (f.1947 ; g.m. Sjur Flatlandsmo ; 3 born)
Olav (f.1951), neste brukar
Nils-Arvid (f.1955 ; g/s Bodil Myra ; 3 born)
Harald (f.1958 ; g.m. Inger Huglen ; 3 born)
Arne (f.1967 ; g.m. Astrid Norekvål ; 2 born))
 
Olav Tillung vart gift 1973 med Johanna f.Risløv (f.1951).
Born :
Rune (f.1973)
Irene (f.1977)
Helge (f.1984)

Gardar på Voss / Farms in Voss
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Nr 

Velkomen til sidene med oversikt over gardane på Voss.

Her finn du informasjon og henvisning til kjelder for alle gardar og husmansplassar i heile Voss Kommune (dei tidlegare kommunane Evanger, Voss og Vossestrand).

Me jobbar med å få på plass meir informasjon om gardane !

Welcome to this page ! You here find all farms in Voss (old Evanger, Voss and Vossestrand kommune).Farms are listed as used in the local bygdebøker with references to the beginning page number. Where a name appears more than once, it may be helpful to compare the farm numbers.

Her finn du linkar til kart over Vossaområda :


 

SPONSORAR

Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
26/02/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger