Narheim
 
( Nareim )
 
Gardsnummer/Farm No. : 252 
 
Kjelde/Source :
Vossaboki, Band 4 ; side/page : 583
 
Fortsettelse  - opplysningane er henta frå boka "Norske Gardsbruk"  (P:M. Bye & co, 1963) :
 

Narheim

Gnr.240, Bnr. 4

Garden har vore i ætta frå 1889, då Peder Småbrekke kjøpte han av Eirik Narheim.

Peder vart gift med Brita f.Norheim, og hadde garden til 1933 då son deira,

Peder P. Narheim (f.1887), tok over etter far sin. Peder vart gift i 1910 med Barbra f.Skjeldal.

Barn :

Brita (f.1912

Gardar på Voss / Farms in Voss
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Nr 

Velkomen til sidene med oversikt over gardane på Voss.

Her finn du informasjon og henvisning til kjelder for alle gardar og husmansplassar i heile Voss Kommune (dei tidlegare kommunane Evanger, Voss og Vossestrand).

Me jobbar med å få på plass meir informasjon om gardane !

Welcome to this page ! You here find all farms in Voss (old Evanger, Voss and Vossestrand kommune).Farms are listed as used in the local bygdebøker with references to the beginning page number. Where a name appears more than once, it may be helpful to compare the farm numbers.

Her finn du linkar til kart over Vossaområda :


 

SPONSORAR

Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
01/07/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger