Lid, Nedre (Kvitli)
( Nedre Lid / Nedre Lie )
 
Gardsnummer/Farm No. : 190
 
 
Kjelde/Source :
 
Fortsettelse  - opplysningane er henta frå boka "Norske Gardsbruk"  (P:M. Bye & co, 1963)
 

Lid (nedre)

Gnr.190, Bnr. 1

Ættegard frå 1850 då Jon Johannesen Jørdre kjøpte han av Anders Mikkjelsen Lid.

Eigarar :

Jon Lid, gift med Kirsti f.Hellesnes hadde garden.

I 1927 overtok son deira, Johannes J. Lid (f.1904) etter mor si.

Johannes vart gift i 1931 med Eli f.Rykke.

Born :

Kjellaug (f.1933)

Marta (f.1937)

 

Lid (nedre)

Gnr.190, Bnr. 3

Ættegard frå 1847, då Olav Sjurson Nesheim kjøpte han.

Eigarar :

Per S. Lid, gift med Ingjerd f.Bryn, hadde garden til i 1945 då son deira,

Sjur P. Lid (f.1918) overtok.

Sjur vart gift 1.gong 1945 med Marta f.Tøn (d.1946)

Barn :

Marta (f.1946)

Sjur vart gift 2.gong 1949 med Bergljot Reinertsen Kvitsøy.

Born :

Per (f.1950)

Bergljot (f.1953)

Reidar (f.1955)

Inger-Torhild (f.1959)

Sigbjørn (f.1960)
 
Lid
Gnr.190, Bnr 4.
(Framhald frå side/continuing from page : 145)
 
Lars Larssen Lid (f.1892 ; d.1996)
gift 1919 med Ingjerd Knutsdtr. Kvarme (f.1895 ; d.1996).
3 Born :
Josef (f.1919 ; neste brukar),
Kåre (f.1922 ; d.1989 ; g.m. Kari Kolskår ; 3 born)
Leiv (f.1930 ; g.m. Astrid Hefte ; 2 born)
 
   Biletet : I potetåkeren, Bruk 4, Nedre Lid
 
Josef L. Lid (f.1919 ; d.2007) vart gift Anna Solveig Håvik (f.1919 i Alsåker,Ullensvang).
3 Born :
Ingunn (f.1945 ; g.m. Arne Mandelid ; skilde ; 4 born)
Lars (f.1946 ; neste brukar)
Sara (f.1949 ; g.m. Stein Wæhle ; 3 born)
 
 
Lars J. Lid (f.1946)
Driv garden i dag. Ugift.
 

Lid (nedre)

Gnr.190, Bnr. 8

Ættegard frå ikring 1600.

Eigarar :

Nils J. Lid, gift med Marta f.Dugstad, hadde garden til 1940 då son deira,

Josef N. Lid (f.1905), tok over etter far sin.

Josef vart gift i 1931 med Solveig f.Rogne.

Born :

Nils (f.1932)

Margit (f.1934)

Berit (f.1936)

Arne (f.1944)

Torunn (f.1946)

Jon (f.1947)

 

Lid (Borgestad)

Gnr.190, Bnr. 9

Eigarar :

Anton Borge (son av Johannes S. Borge og Gjertrud Nilsdtr. f.Kolås)

kjøpte garden i 1924 av J.T. Kristiansen.

I 1928 selde Anton garden til bror sin, Nils J. Borge (f.1892).

Nils vart gift i 1929 med Ingebjørg A. Selland.

Born :

Johannes Gissur (f.1931)

Amund Birger (f.1933)

 

Lid (Skoglund)

Gnr.190, Bnr.18

Garden vart utskilt frå hovudbruket, bruk 1, i 1929 til

Anna f. Lid og ektemannen hennar, Knut I. Møn.

Deira son, Jon Møn (f.1930) tok over garden etter foreldra i 1956.

Jon vart gift i 1953 med Signe f.Øvsthus.

Born :

Anlaug (f.1953)

Kjell (f.1954)

 


Gardar på Voss / Farms in Voss
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Nr 

Velkomen til sidene med oversikt over gardane på Voss.

Her finn du informasjon og henvisning til kjelder for alle gardar og husmansplassar i heile Voss Kommune (dei tidlegare kommunane Evanger, Voss og Vossestrand).

Me jobbar med å få på plass meir informasjon om gardane !

Welcome to this page ! You here find all farms in Voss (old Evanger, Voss and Vossestrand kommune).Farms are listed as used in the local bygdebøker with references to the beginning page number. Where a name appears more than once, it may be helpful to compare the farm numbers.

Her finn du linkar til kart over Vossaområda :


 

SPONSORAR

Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
26/02/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger