Berge (Dyrvedalen)
 
Gardsnummer/Farm No. : 7
 
Frå gamalt av var Bergslien ein del av Berge, men vart utskildt til eigen gard noko etter 1650.
I fotketeljinga 1865 var det to husmannsplassar på garden. Dei låg  på Jor`na (pao Joro). Jorna ligg under tunet på Berge, ovanfor noverande veg til Evanger. 
 
Kjelde/Source : 
 
Fortsettelse  - opplysningane er henta frå boka "Norske Gardsbruk"  (P:M. Bye & co, 1963) :
 

Berge

Gnr.7, bruk 1

Garden har vore i ætta frå ikr. 1750.

Eigarar :

Mattias Berge, gift med Brita f.Lidsheim.

Sonen Brynjulv M. Berge (f.1920), overtok garden etter far sin i 1947.

Han vart gift i 1954 med Klara Skeide.

Born :

Magne Mattias  f.1955

Torleiv  f.1959

Bjørg  f.1961

 

Berge

Gnr.7, bruk 2

Garden har vore i ætta frå 1868, då Godskalk B. Lidsheim, bestefar til eigaren, kjøpte han av Simon Knutson.

Eigar :

Anders Berge f.1909, son av Lars Ringheim og Marta f.Vassenden.

Gift 1944 med Guro Berge

Born :

Marit  f.1945

Astrid  f.1949

Gunnhild  f.1949

 

Berge

Gnr.7, bruk 3

Eigarar :

Eirik Seim selde garden i 1921 til Ole B. Mestad.

Han var gift med Rannveig f. Tvinne.

Deira dotter Ingeborg (f.1918) Vethe tok over garden etter faren i 1947,

og gifta seg samme år med Leif Vethe.

Born :

Lars  f.1947

Rannveig Berit  f.1950

 

Berge

Gnr.7, bruk 4

Bestefar til eigaren, Svein P. Lidsheim, kjøpte garden i 1891 av Lars O. Seve.

Eigaren tok over 1953 etter far sin.

Eigar :

Svein Berge f.1923, son av Peder S. Berge og Brita f.Berge.

Han vart gift 1950 med Borghild Øvsthus.

Born :

Per  f.1950

Dagfrid  f.1952

 

Berge

Gnr.7, bruk 5

Garden har vore i ætta frå 1897.

Eigarar :

Eirik A. Veka, gift med Margrete f. Lidsheim.

Deira son, Anders E. Veka (f.1924), tok over gardsdrifta etter far sin i 1953.

Han vart gift 1955 med Eli Oppheim.

 


Gardar på Voss / Farms in Voss
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Nr 

Velkomen til sidene med oversikt over gardane på Voss.

Her finn du informasjon og henvisning til kjelder for alle gardar og husmansplassar i heile Voss Kommune (dei tidlegare kommunane Evanger, Voss og Vossestrand).

Me jobbar med å få på plass meir informasjon om gardane !

Welcome to this page ! You here find all farms in Voss (old Evanger, Voss and Vossestrand kommune).Farms are listed as used in the local bygdebøker with references to the beginning page number. Where a name appears more than once, it may be helpful to compare the farm numbers.

Her finn du linkar til kart over Vossaområda :


 

SPONSORAR

Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
16/01/2024
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger