Hovda
( Hovde )
  
Gardsnummer/Farm No. : 5
 
Ovanfor tufti der Vestbygdi skule stod, låg husmannsplassen Ljostrane (pao Ljostro). Ei uteløe står att (1982). Etter folketeljinga 1801 var Johannes Andersson husmann her. Ein av sønene hans, Svein, f.1796, vart bankmann i Bergen. Licie Wolf, ei av dei mest vyrde skodespelarane i på 1800-talet, var dotter hans Svein. I sine livsminne har ho fortalt om opphaldet i Vestbygdi når ho hadde sommarfri i barneåra (kjelde : Avisa "Hordaland", 1982) 
 
Kjelde/Source :
Vossaboki, Band 2 ; side/page : 51

Gardar på Voss / Farms in Voss
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å  Nr 

Velkomen til sidene med oversikt over gardane på Voss.

Her finn du informasjon og henvisning til kjelder for alle gardar og husmansplassar i heile Voss Kommune (dei tidlegare kommunane Evanger, Voss og Vossestrand).

Me jobbar med å få på plass meir informasjon om gardane !

Welcome to this page ! You here find all farms in Voss (old Evanger, Voss and Vossestrand kommune).Farms are listed as used in the local bygdebøker with references to the beginning page number. Where a name appears more than once, it may be helpful to compare the farm numbers.

Her finn du linkar til kart over Vossaområda :


 

SPONSORAR

Heimesida er laga med stønad frå:
 Laga er medlem av:
Landslaget

Siste oppdateringar
på sidene våre 
04/10/2021
vosssogelag@gmail.com
|

VOSS SOGELAG
|

VOSS ÆTTESOGELAG
|

vossaslekt@gmail.com
        Rediger